Vittra Samset
Sjön

Kommun: Jönköpings kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Amina Serghini

Redovisade uppgifter