Förskolan Skutan
Sjöhästen

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Karolina Hanebrink

Redovisade uppgifter