Förskolan Eira
Sjöhästen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Sebastian Gullberg

Redovisade uppgifter