Förskolan Eira
Sjöhästen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Sebastian Gullberg

Redovisade uppgifter

"Vi designar egna mjölkpaket, med tema djur och natur. Barnen samtalar om vad vi kan göra för miljön och dess invånare"

"Barnen har sorterat sopor och varit och återvunnit hemma och på avdelningen, på våra utflykter i närområdet, plockar vi upp det skräp vi hittar och slänger. Vi samtalar om hur vi kan påverka vår miljö och ser på filmer om återvinning. "