Pontos fsk
Sjögurkan

Kommun: Kungsbacka kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Charlotte Hessel

Redovisade uppgifter