Segersta nya förskola
Segersta nya förskola

Kommun: Bollnäs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Emma Olsson Röst

Redovisade uppgifter