Sätraängsskolan
Sätraängsskolan

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 125 st

Pedagogens namn: Marie Olsson

Redovisade uppgifter

"Vi har lämnat ut kartongmatch pappret där eleverna får tillsammans med sina vårdnadshavare skriva i hur många kartonger som de har förbrukat samt återvunnit eller inte återvunnit. Innan vi lämnade ut pappret tittade vi på filmen om hur det ska gå till samt att vi har pratat om hur det ska göra hemma. Efter inlämnade papper har vi diskuterat vår gemensamma summa av återvunna och icke återvunna kartonger jämfört med hur många som de har förbrukat. Vi har sedan gått till en återvinningsstation och återvunnit. "