Sätraängsskolan
Sätraängsskolan

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 125 st

Pedagogens namn: Marie Olsson

Redovisade uppgifter