Sätraängsskolan
Sätraängsskolan

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 125 st

Pedagogens namn: Marie Olsson

Redovisade uppgifter

"Vi gick igenom med eleverna vad en slogan är och hur vår slogan skulle kunna vara för att uppmuntra till att återvinna fler kartongförpackningar. Barnen kom på flera jättebra slogans och vi röstade fram 3 stycken. Därefter fick varje elev rita hur de tycker att deras mjölkförpacknings sida skulle se ut för att locka till att återvinna mer. I en klass fick denna slogan flest röster: Att källsortera är bra för då kommer inget skräp i naturen!"

"Vi har lämnat ut kartongmatch pappret där eleverna får tillsammans med sina vårdnadshavare skriva i hur många kartonger som de har förbrukat samt återvunnit eller inte återvunnit. Innan vi lämnade ut pappret tittade vi på filmen om hur det ska gå till samt att vi har pratat om hur det ska göra hemma. Efter inlämnade papper har vi diskuterat vår gemensamma summa av återvunna och icke återvunna kartonger jämfört med hur många som de har förbrukat. Vi har sedan gått till en återvinningsstation och återvunnit. "

"Varje klass gjorde en varsin plansch i syfte med att förmedla budskapet om att källsortering är bra. Därefter var skolan i kontakt med Brynäs IF och frågade om vi kunde få sätta upp dessa planscher under en hemma match i arenan. Planscherna sattes upp inför en hockeymatch."