Gunnarsbyskolan Grundsärskolan
Särskolan 1-9

Kommun: Eda kommun

Verksamhet: Klass 3, Klass 4

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Irene Nilsson Portén

Redovisade uppgifter