Sällskapet
Sällskapet

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Larisa Satalova

Redovisade uppgifter