Särskolan Tegelbruksskolan
Sälen Röd

Kommun: Falu kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 5 st

Pedagogens namn: carina augustsson

Redovisade uppgifter