Borgens förskola
Sagotornet

Kommun: Solna stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Ida Årstein

Redovisade uppgifter