Vegbybacken
Sågen

Kommun: Alvesta kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Hanna Janholm

Redovisade uppgifter