slättängskolans förskoleklass
Safirens förskoleklass A och B

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Helen Dahlqvist

Redovisade uppgifter