Lineheds förskola
Rytmen

Kommun: Halmstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Jenny Åkesson

Redovisade uppgifter