LM-Gården
Rymden

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 34 st

Pedagogens namn: Per Eklund

Redovisade uppgifter