Lyckebo förskola
Rymden

Kommun: Uppsala kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 32 st

Pedagogens namn: Åsa Forner

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat om hur vi kan berätta för andra hur viktigt det är att återvinna. Varje barn har sedan ritat ett förslag på ett budskap på ett paket. Vi har sedan valt ett paket från varje åldersgrupp. "

"Alla barnen har tittat på den lilla introduktionsfilmen om återvinning av dryckeskartonger. Alla barn har fått hem arket med klistermärken och postern och under två veckor återvunnit dryckeskartonger tillsammans med sina vårdnadshavare. De har sedan rapporterat antalet dryckeskartonger till oss. Vi har gått i smågrupper, vid ett flertal tillfällen, till återvinningsstationen i närheten av vår förskola och lämnat dryckeskartonger till återvinningen. "