Lunneviskolan
Rubinen

Kommun: Grästorps kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 31 st

Pedagogens namn: Sonja Vogel

Redovisade uppgifter