FOGDESKOLANS förskola
Rosa tornet

Kommun: Ljungby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Gunilla Karlsson

Redovisade uppgifter