FOGDESKOLANS förskola
Rosa tornet

Kommun: Ljungby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Gunilla Karlsson

Redovisade uppgifter

"Hela vår förskola återvinner alla våra dryckeskartonger och ibland går vi till återvinningsstationen för att vara delaktiga. Vi når också hålen att stoppa in kartongerna i. Det är bra!"