Melltorps förskola
Rönnen

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Sandra Pettersson

Redovisade uppgifter