Djupadals förskola
Rönnbäret

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Sara Nihlén Green

Redovisade uppgifter