Hamregårdsförskola
Romb/ellips

Kommun: Bollnäs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 45 st

Pedagogens namn: Linda Toresson

Redovisade uppgifter