Rödsta skola
Rödsta Fritidshem

Kommun: Sollefteå kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 102 st

Pedagogens namn: Josefine Häggkvist

Redovisade uppgifter