Fyrtornetsförskola
Rodret/Masten

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 44 st

Pedagogens namn: Jenny Blomden

Redovisade uppgifter