Skogsgläntans förskola
Rödklövern

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Jaana Ålander

Redovisade uppgifter

"Vi har samtalat om återvinning och dess betydelse för miljön. Barnen anser att det är lätt att återvinna och kan inte förstå att människor slänger all sorts skräp i naturen. Det här vill barnen på Rödklövern att alla tänker på; ”Ta med dig skräpet hem, tänk på att återvinna det kan bli till något nytt” "

"På avdelningen samlar vi olika sorts förpackningar och en gång i veckan återvinner vi dessa tillsammans med barnen. I samband med detta samtalar vi om vikten av att återvinna, om hur olika skräp ska sorteras samt hur vi alla kan och måste hjälpas åt till en bättre miljö nu och i framtiden."

"Barnen på Rödklövern tillverkade affischer som vi satte upp på förskolans olika avdelningar. De ville sprida tankar om hur lätt det är att återvinna och att vi alla behöver hjälpas åt. På detta sätt kan både barn, personal och vårdnadshavare inspireras till att återvinna mera."