Skogsgläntans förskola
Rödklövern

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Jaana Ålander

Redovisade uppgifter