Rödhakens föräldrakooperativ
Rödhaken

Kommun: Halmstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: Cecilia Braun

Redovisade uppgifter