Äppelgården
Röda äpplet

Kommun: Rättviks kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Martina Wikstrand

Redovisade uppgifter

"Våra femåringar på förskolan fick i grupp diskutera återvinning och varför vi ska göra det, varför det är viktigt och vad som händer om vi inte gör det. Tillsammans valde vi att bidraget skulle innehålla både text och bild, att texten skulle vara utifrån diskussionen vi haft och att bilden skulle vara målad av alla och skulle innehålla miljön. Alla fick först rita sin egna teckning och sen valde vi ut ett motiv från allas teckning som man fick rita på den gemensamma/vårat bidrag."

"Först har vi tittat på en film på Youtube om återvinning med \"Sopan\" för att ge barnen förståelse om vad återvinning är och varför vi bör göra det. Sen har vi skrivit ut bilder på återvinningsmaterial (matrester, metallföremål, plastförpackningar, kartonger, glas och batteri), varje dag innan vi går på lunch får barnen var sin bild som de sedan ska gå med till våran egengjorda återvinningscentral och slänger i rätt kärl. Alla barnen har sedan samlat på dryckeskartonger hemma tillsammans med sin familj, klistrat sina klistermärken i häftet de fick med och stolt visat upp sina armar med tatueringen dom fick med. En del barn följde med föräldrarna till återvinningsstationen och slängde sina kartonger där, några tog med alla kartonger till förskolan och så gick vi tillsammans med dom som hamnade här till byns lilla återvinnings-container. Alla barnen här visar en stolthet när dom slänger i rätt \"kärl\" innan lunchen, också när dom berättar om att dom varit på återvinningsstationen och slängt i containrarna. Många vill även berätta att deras skräp kommer bli till nya saker och fantiserar högt om allt som det kan tänkas bli. "

"Kartongmatch 3: Vi på förskolan Äppelgården har pratat mycket om återvinning och varje dag innan vi äter lunch får vi alla ett kort på skräp. Det kan vara glas, plats, kompost, metall och batterier. Vi får sedan sortera det i återvunna kartongbehållare. Vi pratar om varför man ska sopsortera och varför man bör göra det. Barnen har även fått måla de dom tycker är viktigt med att sopsortera och vad det vet om återvinning. Sedan satte vi upp ett collage på våra spridningskort i våran lokala mataffär och på biblioteket. Vi hängde även upp bilder i våran hall på förskolan så alla föräldrar och de som besöker förskolan kan se vårat budskap. \"Vi sorterar för vår framtid\" "