Björkholmsgatans förskola
Röd och Blå

Kommun: Vänersborgs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Janine Jakobsson

Redovisade uppgifter