Tornfalkens förskola
Ringduvan 1

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Yelda Polat

Redovisade uppgifter