Arenas Idrottsförskola
Ringarna

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Helena Pehrson

Redovisade uppgifter