Hillelgården
Rimon

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Jenni Tikas

Redovisade uppgifter