Pilskolan
Resursenehet Pilskolan

Kommun: Uppsala kommun

Verksamhet: Klass 3, Klass 5

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Jessica Åström

Redovisade uppgifter