Ramsele förskola
Regnbågen

Kommun: Sollefteå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Matilda Kjellsdotter

Redovisade uppgifter