Möllevångens förskola
Regnbågen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Rebecca Ericsson

Redovisade uppgifter