Rörsjönsförskola avd regnbågen
Regnbågen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Anna Roesdahl

Redovisade uppgifter