Östansjö förskola
Raketen 1

Kommun: Hallsbergs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Carina Säll-Pettersson

Redovisade uppgifter