Barkarö Skola
Qvistens Fritids

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 98 st

Pedagogens namn: Niclas Ritzling

Redovisade uppgifter