Barkarö Skola
Qvistens Fritids

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 98 st

Pedagogens namn: Niclas Ritzling

Redovisade uppgifter

"Alla elever fick möjlighet att göra en egen baksida som sedan sattes upp på väggen på vårt fritids så alla kunde se dom. Vi valde att ha elevernas namn på baksidan av deras bilder och satte tejp med bokstäver under varje bild. Eleverna fick sedan rösta genom att skriva bokstaven för den baksida de tyckte mest om och lägga i en rösturna. De tre baksidor med flest röster är dessa som är vårt bidrag till tävlingen!"

"Eleverna på Qvistens fritids har under två veckor, i hemmet, räknat antal förbrukade dryckeskartonger, hur många av dessa som har återvunnits samt hur många som ej har återvunnits. De har sedan lämnat in resultatet till oss fritidslärare som har sammanställt resultatet. Eleverna på Qvistens fritids har en gemensam återvinningsgrad på 82%! =)"

"Eleverna har fått skapa spridningskort med olika budskap om återvinning som vi sedan har fotograferat och delat på vår Instagram."