Förskolan Rymden
Pyramiden

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Lina Lundström

Redovisade uppgifter