Förskolan Rymden
Pyramiden

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Patrik Ekelund

Redovisade uppgifter