International School of Lund, Katedralskolan
PYP6A (årskurs 4)

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Boel Gräntz

Redovisade uppgifter