International School of Karlskrona
PYP 5

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Regina Näslund

Redovisade uppgifter