Kanntorps förskola
Pokus

Kommun: Nyköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Ellinor Johansson

Redovisade uppgifter