Pysslingen förskolor Gläntan
Piraten

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Yasemin Sunnefjord

Redovisade uppgifter