Pedagogisk omsorg/familjedaghem
Pedagogisk omsorg

Kommun: Rättviks kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 6 st

Pedagogens namn: Anneli Kättström

Redovisade uppgifter