Norrbyskolans förskola
Pärlan

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Amanda Bjurén

Redovisade uppgifter