Åvägens förskola
Pärlan

Kommun: Örnsköldsviks kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Madeleine Stark

Redovisade uppgifter