Sandbäcksskolan
Pandans fritidsavdelning

Kommun: Katrineholms kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 3

Antal barn/elever: 67 st

Pedagogens namn: Nils Vallberg

Redovisade uppgifter