Stadionparkens förskola
Oxögats avdelning Stadionparkens förskola (Hemvist Elli-Rönneholms förskola) Malmö

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Maria Thulin

Redovisade uppgifter

"Under perioden har vi, likt förra gången, samlat dryckeskartonger i samarbete med vår kock och vårdnadshavarna via barnen. Vidare klistrade vi upp varje barns häfte på en pappersrulle och anslog i barnens höjd likt 2020. Äldre barn visar yngre barn, alla hjälps åt att räkna och trampa, stampa och trycka kartongerna. Detta året tog vi det längre så vi källsorterade både utomhus under Grön Flaggfirande på hela förskolan och under stängningstimmen i mörkret (se bild). Vår slogan i år är \"Kom igång-sortera din kartong!\" \\\\\\\"Kan man krascha kartonger när det är mörkt?\\\\\\\""

"Barn och vuxna avdelning Oxögat har klistrat fast häftena på ett stort ark och anslagit på väggen. Varje barn har sitt eget häfte. Alla hjälps åt samla skölja ur, torka och sortera dryckeskartonger. Vårdnadshavare och kock bidrar med fler kartonger över tid. Vi besöker olika källstationer i närområdet där kartongerna kan sorteras. Bilden visar hur många kartonger vi har fördela på olika stationer. Förskolan har egna stationer och vi planerar en utflykt till redan imorgon. Vi har kartong-dans när vi räknar och planerar en ” kartong-sång” ! \\\"220 kartonger, så många har jag aldrig räknat!\\\" \\\"Min mamma och jag har lämnat kartonger nu igen som var slut hemma.\\\""

"Under Grön Flagg och Håll Sverige Rentdagen deltar vi för andra året i Kartongmatchen. Barn visar varandra och berättar för sina vårdnadshavare hur kartongmatchen går till. Vi anordnade en kartongmatchdag där hela förskolan samlades och genom att ösa sortera rengöra torka och platta till dryckeskartonger samtalade vi kring metoder och naturvetenskapliga begrepp samt hållbar utveckling och kretsloppstänk. Barnen kommer fortsätta kartongmatchaktivitet regelbundet och sortera i kärl för kartonger. Vi räknade upp till 220 kartonger första omgången och sedan 100 till. Vi vet att vi kan hjälpas åt för att respektera djur och natur. Vi ser filmer och har introducerat sopsamlarmonstren på samtliga avdelning. Vi vidarebefordrar kartongbudskapet via vårt dokumentationssystem och vi monterar sopsamlarmonstren på källstationer ute i närmiljön via barnens alster av sopsamlarmonstren och sätter fast med bokplast så de komplementerar de befintliga symbolerna. Vi berättar för 100 minst på ny förskola. Sveriges största när vi har Grön flaggråd med dem. \" Vad kul-detta skulle vi göra en gång i månaden-krascha kartonger.\" berättade en kollega efter senaste kraschmatchen av dryckeskartonger. Vi ser att barnen nedärver/ vidarebefordrar denna kunskapen efter redan andra året nu."