Stadionparkens förskola
OXögat Elli

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola, Förskoleklass

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Maria Thulin

Redovisade uppgifter