Stadionparkens förskola
OXögat

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola, Förskoleklass

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Maria Thulin

Redovisade uppgifter