Östra Strö skola
Östra Strö fritidshem

Kommun: Eslövs kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 45 st

Pedagogens namn: Ann-Christin Sterner

Redovisade uppgifter