Östervåla Skola
Östervåla Fritids

Kommun: Heby kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 120 st

Pedagogens namn: Emma Lövgren

Redovisade uppgifter