Fagernäs fritidshem Örtagården
Örtagården

Kommun: Bodens kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 35 st

Pedagogens namn: Karolin Lindgren

Redovisade uppgifter