Kometen förskola
Orion

Kommun: Botkyrka kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 32 st

Pedagogens namn: Elin Granbo

Redovisade uppgifter