Björktjära fsk
Orange

Kommun: Bollnäs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Terese Nygren

Redovisade uppgifter